Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Το σπήλαιο Lascaux

Πρόκειται ίσως για το διασημότερο σπήλαιο με βραχογραφίες στην Ευρώπη και το επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Είναι το περίφημο σπήλαιο Λασκώ στη Γαλλία.
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

Το σπήλαιο Chauvet

Το σπήλαιο Σωβέ είναι, ως γνωστόν ,από τα περίφημα σπήλαια με τέχνη των προσϊστορικών ανθρώπων και αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο.
 

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Το σπήλαιο Pech Merle

Το σπήλαιο Pech Merle βρίσεκται όπως και τόσα άλλα, στα Πυρηναία, και φημίζεται για τις βραχογραφίες των ανθρώπων της Παλαιολιθικής Εποχής.